logo

Webinar - Hur påverkas IT-infrastruktur och säkerheten när arbetsplatsen flyttar bortom kontoret och brandväggen?

Pandemin har vänt upp och ner på mycket, arbetslivet är inte ett undantag. Hur påverkas valet av IT-infrastruktur och drift, när arbetsplatsen delvis förflyttas utanför det traditionella kontoret och därmed brandväggen?

I det här seminariet kommer vi titta närmare på hur IT-behovet har förändrats som en följd av pandemin och vad som troligen blir det nya normala när vi går mer mot att arbeta i processer, än från en stationär arbetsplats på kontoret. Säkerheten är en viktig del i IT-infrastrukturen, och blir viktigare när attackytorna ökar i en allt mer uppkopplad värld.

Agenda

 • Susanne Wahlström, CMO Office Management:
  Introduktion
 • Hans Werner, VD Radar Echo group:
  Hur ska vi tänka runt vårt IT-stöd när arbetssätten förändras mot att bli än mer digitala och utanför kontoret?
 • Anne-Marie Eklund Löwinder, CISO, Internetstiftelsen:
  Cybersäkerhetsläget i spåren av pandemin och hur kriminella utnyttjar det faktum att många arbetar på distans.
 • Thom Talbäck, affärsutvecklare Also, fokus Microsoft Security:
  Med vilka verktyg i Microsoft 365 kan vi säkerställa att vi kan jobba lika säkert hemma som på kontoret?
logo

Titta på webinar

Fyll i din e-post för att komma direkt till inspelningen