Välbesökt inspirationsdag om Framtidens arbetsplats

Office Management i Göteborg huserade en inspirerande heldag på temat "Framtidens arbetsplats". Dagen bestod bland annat av föreläsningar inom hållbarhet, telefoni via Teams, Metaverse, kreativ inredning samt våra tankar kring Teams Rooms Concept. 

Syftet med dagen var att få ta del av trender och lösningar inom företagskommunikation, hållbarhet och produktivitet för att kunna förbättra sin verksamhet. Tack för en givande dag tillsammans!

Klicka för att ta del av material från respektive talare:
Hållbarare affärer med Klara Tengstrand
→ Teamstelefoni med Anders Kasberg 

 Kreativ arbetsplats med Bella Everts 

Framtidens arbetsplats med Kristoffer Nord
→ En nulägesbild av cyberhoten mot Sverige, dess företag och organisationer med Mikael Brandrup 
Framtidens mötesupplevelse i Microsoft Teams med Robert Karlsson
 

Talare

placeholder

Anders Kasberg – Product and Solutions Manager, Office Management

placeholder

Bella Everts – Sales Manager Interior Design, Office Management

placeholder

Klara Tengstrand – Head of Sustainability, Office Management

placeholder

Robert Karlsson – Partner Technology Strategist, Microsoft

placeholder

Kristoffer Nord – Digital Workplace Manager, Office Management

placeholder

Mikael Brandrup – Channel Systems Engineering Manager, Fortinet