logo

Vad händer med kontoret post Covid-19?

En trendspaning om arbetsplatsens roll i samhället och hur vi ska tänka runt både den fysiska ytan och organisationen i det nya normala.

Arbetsplatsen är i ständig förändring. Just nu går förändringen snabbare än tidigare då rådande pandemi orsakat en kris som tvingat oss till nya arbetssätt. Till exempel har vi utvecklat vår digitala mognad när hemarbete har blivit vanligare. Vad kommer hända med kontoret nu och hur ska vi organisera oss för att arbeta mest effektivt?

Vi gästas av Tenant & Partner som ger sin syn på arbetsplatsens framtida roll och vilka behov som behöver tillgodoses för att kontoret ska skapa värde för organisationen. De ger även praktiska råd om hur du kan räkna på kontorsytan nu när schablonmetoderna har förändrats.

Agenda

  • Torbjörn Eriksson, VD Tenant & Partner
    Vad händer med kontoret nu? En trendspaning om arbetsplatsens roll i samhället och hur vi ska tänka runt både den fysiska ytan och organisationen i det nya normala.
  • Jonas Westerlund, rådgivare på Tenant & Partner
    Handfasta råd om hur du bör räkna på ditt behov av kontorsyta i det nya normala post Covid-19.
  • Kristoffer Nord, Rådgivare mötesteknik, Office Management - Hur kan du göra det enkelt att vara digital på arbetsplatsen? Några fallgropar att undvika när mötestekniken skall installeras på kontoret.
logo

Titta på webinar

Fyll i din e-post för att komma direkt till inspelningen