logo

Webinar - Behöver vi tänka om kring arbetsmiljön när den blir mer digital?

Plötsligt och oväntat blev den digitala arbetsmiljön alltmer central, när mer och mer av arbetet på grund av pandemin måste utföras på distans. Arbetslivets förflyttning från fasta genomtänkta arbetsplatser på kontoret, till digitala uppkopplade samarbetsytor från köksbordet hemma påverkar förstås arbetsmiljöfrågan.

Hur kan vi skapa ett arbetsliv där tekniken anpassas till oss som människor, och där inte vi tvingas anpassa oss till tekniken? Var börjar och slutar arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och hur skapar vi en fungerande digital arbetsmiljö? Dessa frågor kommer belysas av våra kunniga talare och även i en inledande debatt mellan två arbetsgivare – Salesforce och Mentimeter - som offentligt tagit ställning för hur deras nya normala arbetsliv kommer se ut efter pandemin.

Agenda

  • Susanne Wahlström, CMO, Office Management i samtal med Salesforce och Mentimeter.
    Hur går tankarna bakom beslutet om hur det nya normala arbetslivet kommer se ut för två arbetsgivare som offentligt tagit ställning om deras framtida arbetsliv?
  •  Eli Kolaas, Senior consultant Work environment, Arbetsmiljöforum:
    Vad händer med chefernas arbetsmiljöansvar vid distansarbete? Vad säger lagen?
  • Jonas Söderström, författare till boken ”Jävla skitsystem!” och expert på digital arbetsmiljö:
    Hur kan vi skapa ett arbetsliv där tekniken anpassas till oss som människor, och där inte vi tvingas anpassa oss till tekniken? Hur kan vi minska stress och ta vara på fördelarna?
logo

Titta på webinar

Fyll i din e-post för att komma direkt till inspelningen